Där oväntade vänskaper startar

Ingen utmaning är för stor

Baserat på fantasi, inlevelse, kunskap och professionalism.

Vi erbjuder personer med funktionsvariationer ett meningsfullt liv med goda levnadsvillkor, delaktighet i samhället som övriga och förutsättningar till personlig utveckling.

Glad tjej med downs som jobbar i en blomaffär

Vision

"Företaget vill erbjuda personer med funktionsnedsättning ett meningsfullt liv med goda levnadsvillkor, en delaktighet i samhället som övriga och förutsättningar till personlig utveckling."

Vi har lediga platser på vår gruppbostad med egen regi - läs mer här!