Där oväntade vänskaper startar

Ingen utmaning är för stor

Baserat på fantasi, inlevelse, kunskap och professionalism.

Vi erbjuder personer med funktionsvariationer ett meningsfullt liv med goda levnadsvillkor, delaktighet i samhället som övriga och förutsättningar till personlig utveckling.

Vad kan vi göra för dig?

Vi arbetar utifrån din förmåga oavsett funktionshinder

Vänner som sitter tillsammans utomhus

Vår verksamhet

Vi driver omsorgsverksamhet utifrån lagstiftningen LSS. Allt är möjligt och individen är i fokus.

Glad tjej i rullstol

Kom i kontakt med oss

Vi hjälper dig att uppnå dina mål.

Glad tjej med downs som jobbar i en blomaffär

Vision

"Företaget vill erbjuda personer med funktionsnedsättning ett meningsfullt liv med goda levnadsvillkor, en delaktighet i samhället som övriga och förutsättningar till personlig utveckling."