Där oväntade vänskaper startar

Ingen utmaning är för stor

Om oss

Om oss på InDies Omsorg

InDies Omsorg AB startade 2005 med målet att kvalitetssäkra omsorgen för personer med funktionsnedsättningar så att de får förutsättningar att leva självständigt med full delaktighet på sina villkor samt att de upplever meningsfullhet och personlig utveckling.

Vi har lediga platser på vår gruppbostad med egen regi - läs mer här!