Där oväntade vänskaper startar

Ingen utmaning är för stor

Om oss

InDies Omsorg AB startades i maj 2005 av Mari Engström

Företaget är verksamt i Enköping, Sollentuna och Västerås

I dagsläget driver vi 9 gruppbostäder och 1 servicebostad på entreprenad och är totalt 100 anställda.

Vi har gedigna kunskaper om olika begåvningsmässiga funktionshinder såsom utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, neuropsykiatriska funktionshinder m.m.