Där oväntade vänskaper startar

Ingen utmaning är för stor

Våra entreprenader

Vi driver omsorgsverksamhet utifrån lagstiftningen LSS.

Vi erbjuder personer med funktionsvariationer ett meningsfullt liv med goda levnadsvillkor, delaktighet i samhället som övriga och förutsättningar till personlig utveckling.

Linnes väg

Servicebostad drivit sedan 2017 på uppdrag av Sollentuna kommun

Besöksadress Linnes väg 2 Sollentuna

Telefon: 076-314 79 63

Mail: linnesvag@indies.sen

Gammelvägen

Gruppbostad drivit sedan 2018 på uppdrag av Sollentuna kommun

Besöksadress: Gammelvägen 1 Sollentuna

Telefon: 076-896 14 45

Mail: gammelvagen@indies.se

Idrottsvägens servicebostad

Idrottsvägen 56 drivit sedan 2009 på uppdrag av Sollentuna kommun.

Telefon: 073-356 70 41

Mail: idrottsvagen@indies.se