Där oväntade vänskaper startar

Ingen utmaning är för stor

Vår verksamhet

Vi arbetar utifrån människors förmågor oavsett funktionshinder.

Vi har en Salutogen värdegrund vilket innebär att vi arbetar hälsobefrämjande dvs vi ser möjligheter och inte hinder. Grunden i det dagliga arbetet är samarbetsrelationen och dialogen med den enskilde. Målet är att den enskilde ska känna att hen är värdefull, delaktig, stolt över vem hen är, behövd och kompetent. Vi tar alltid tillvara den enskildes, närståendes/företrädarnas och medarbetarnas resurser i skapandet av en meningsfull tillvaro.

Vi ska vara en föregångare när det gäller att använda oss av evidensbaserade metoder inom inlärningspsykologin i kombination med vår Salutogena värdegrund för att den enskilde får förutsättningar att leva självständigt med FULL delaktighet på sina villkor och samtidigt upplever meningsfullhet och personlig utveckling.

Hur vi arbetar

Vi som arbetar är utbildade i motiverande samtal, beteendeproblematik och tydliggörande pedagogik. Vi har personal som bemöter dig på ett lyhört sätt och som har kunskap och viljan att tillsammans med dig förändra din situation till det bättre.

För att säkerställa att du får den bästa kvaliteten när du väljer oss så upprättar vi en genomförande plan som sedan följs upp minst två ggr/år. Genomförandeplanen är grunden som garanterar att du uppnår följande varaktighet och struktur Insats på rätt sätt.

Ung glad kille med downs syndrom målar tillsammans med assistent

Vår verksamhet

Vision

Allt är möjligt – med individen i fokus, baserad på fantasi, inlevelse, kunskap och professionalism.

Handikappad tjej med assistent och hund i skogen

Verksamhetsmål

Företaget vill erbjuda personer med funktionsnedsättning ett meningsfullt liv med goda levnadsvillkor, en delaktighet i samhället som övriga och förutsättningar till personlig utveckling.

Verksamheten ska präglas av en respekt för den enskildes önskan att råda över sitt liv och beakta den boendes samlade behov. Personalen ska ha hög kompetens och arbeta lyhört och empatiskt för att nå ökad förståelse av den enskildes livssituation.

För att skapa struktur och sammanhang hos den boende ska omsorgen vara kvalificerad, och baseras på metoder från inlärningspsykologi och beprövad erfarenhet.

Allt är möjligt!

Boendestöd på samma dag, samma tid med samma boendestödjaren. Tillgänglighet betyder mycket för oss. Du kan snabbt och lätt komma i kontakt med oss via telefon, sms eller mail. Du får hjälp i samverkan med dina kontakter, olika handläggare, ditt övriga nätverk eller det du har behov av.

Vi har lediga platser på vår gruppbostad med egen regi - läs mer här!