Där oväntade vänskaper startar

Ingen utmaning är för stor

Kontaktuppgifter

Behöver du nå någon hos oss?

Mari Engström

VD & Verksamhetchef

mari.engstrom@indies.se

Anders Holm

HR & personal

anders.holm@indies.se

Stephanie Engström

Ekonomi och allmänna frågor

stephanie.engstrom@indies.se
073-510 11 91

Helene Pihl

Fastighet och verksamhetsrelaterade frågor

helene.pihl@indies.se
0768837772

Linda Mattsson Kledzik

Daglig verksamhet

linda.mattsson.kledzik@indies.se
079335 95 38

Namn

E-post

Telefonnummer

Verksamhet

Kategori

Meddelande

Vi har lediga platser på vår gruppbostad med egen regi - läs mer här!