Där oväntade vänskaper startar

Ingen utmaning är för stor

Kontaktuppgifter

Behöver du nå någon hos oss?

Vi har gedigna kunskaper om olika begåvningsmässiga funktionshinder såsom utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, neuropsykiatriska funktionshinder m.m. Kontakta oss för att få veta mer.

Här finns vi: Stora Kvinns väg 78, 125 59 Älvsjö

E-postadress: info@indies.se

Namn

E-post

Telefonnummer

Verksamhet

Kategori

Meddelande

Mari Engström

Verksamhetsfrågor

070-432 55 24 mari.engstrom@indies.se

Stephanie Engström

Ekonomi

073-510 11 91 stephanie.Engstrom@indies.se

Anders Holm

HR/Lön

anders.holm@indies.se

Henrik Edlund

Fakturering

sandrundet@outlook.se