Där oväntade vänskaper startar

Ingen utmaning är för stor

Mötesplatsen Solstrålen

I Sollentuna driver vi på uppdrag av kommunen en daglig verksamhet

Glad tjej med downs som skrattar tillsammans med sina assistenter

Mötesplatsen Solstrålen

Träfflokalen Solstrålen, en mötesplats för alla.

Besökarna ska erbjudas hjälp med t.ex. planering av aktiviteter, att få skjuts till aktiviteter eller att bara få allmän guidning i det utbud som samhället har att erbjuda. Besökarna ska också få hjälp med att hitta andra besökare med samma intressen och på så sätt skapa gruppaktiviteter och en upplevelse av gemenskap.

Hitta hit

Idrottsvägen

Ring oss

08-403 789 20