Där oväntade vänskaper startar

Ingen utmaning är för stor

Baserat på fantasi, inlevelse, kunskap och professionalism.

Vi erbjuder personer med funktionsvariationer ett meningsfullt liv med goda levnadsvillkor, delaktighet i samhället som övriga och förutsättningar till personlig utveckling.

Glad tjej med downs som skrattar tillsammans med sina assistenter

Mötesplatsen Solstrålen

Träfflokalen Solstrålen, en mötesplats för alla.

Besökarna ska erbjudas hjälp med t.ex. planering av aktiviteter, att få skjuts till aktiviteter eller att bara få allmän guidning i det utbud som samhället har att erbjuda. Besökarna ska också få hjälp med att hitta andra besökare med samma intressen och på så sätt skapa gruppaktiviteter och en upplevelse av gemenskap.

Glad tjej med downs som jobbar i en blomaffär

Vision

"Företaget vill erbjuda personer med funktionsnedsättning ett meningsfullt liv med goda levnadsvillkor, en delaktighet i samhället som övriga och förutsättningar till personlig utveckling."

Kontakta oss